October 2, 2023

#pendidiman #DPPPAbalangan#FAD#pelajar